IBGL - Ökad implementering av funktionella blå-gröna lösningar i den hållbara staden

Fler identifierade blågröna lösningar. Fler som känner till dem. Fler som installerar dem. Grönare och mer hälsosamma städer med förmåga att stå emot klimatextremer. Det vill Blue Green City Lab uppnå med projektet Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden.

Blue Green City Lab arrangerar ett förmiddagsseminarium med fokus på hur du som fastighetsägare kan implementera blågröna lösningar.

Våra samarbetspartners

Projektet finansieras delvis av Vinnova & Region Skåne