IBGL - Ökad implementering av funktionella blå-gröna lösningar i den hållbara staden

Fler identifierade blågröna lösningar. Fler som känner till dem. Fler som installerar dem. Grönare och mer hälsosamma städer med förmåga att stå emot klimatextremer. Det vill Blue Green City Lab uppnå med projektet Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden.

Våra samarbetspartners

Projektet finansieras delvis av Vinnova & Region Skåne