Blue Green City Lab tar fram plan för urbant landskapslabb

Blue Green City Lab har beviljats pengar av Vinnova för att bland annat ta fram en plan för ett Urbant landskapslabb, ett showroom för blågröna lösningar, i ett av hamnområdena i Malmö stad. På sikt ska hamnområdet exploateras men istället för att låta ytan vara grå och tråkig till dess är tanken att visa upp blågröna system och produkter och berätta vilka nyttor de kan ge i staden. Labbet ska bli en kunskapsnod för behovsägare, leverantörer av blågröna lösningar och invånarna.

I projektet kommer vi också att jobba med policy och regelverk vid nybyggnation och befintlig bebyggelse. Här kommer vi att samla in erfarenheter och framgångsfaktorer för, framförallt, Grönytefaktorn som är ett verktyg för att se till att grönytor planeras in när man bygger nytt. Vi siktar på att förbättra modellen för grönytefaktorn med målet att fler blågröna lösningar installeras i städer.

Den andra delen fokuserar på samverkan. Vi kommer att undersöka och föreslå olika samverkansformer och kartlägga både hinder och möjligheter inom policy och regelverk för gemensamma multifunktionella blågröna lösningar i redan byggda områden. Projektet kommer att ta fram förslag till samverkans- och affärsmodeller som ska göra att arbetet går smidigare och att blågröna lösningar kan implementeras i snabbare takt än i dag. 

Projektet är ett komplement till projektet Implementering av Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden.