Case

Växtväggar uppsatta på parkeringshus

De första mätningarna och utvärderingarna av blågröna lösningar inom Blue Green City Lab görs på två av P-Malmös byggnader (P-huset Anna och P-huset Godsmagasinet).

Substratets påverkan på rottillväxt

På Stångby Plantskola testar vi hur olika substrat påverkar rottillväxten och stresståligheten på träd. Sammanlagt har 21 träd planterats, träd som senare ska planteras ut i Malmö stad.