stangby_hela_vagen

Substratets påverkan på rottillväxt

På Stångby Plantskola testar vi hur olika substrat påverkar rottillväxten och stresståligheten på träd. Sammanlagt har 21 träd planterats, träd som senare ska planteras ut i Malmö stad. Sju av träden har satts i torvjord, till sju andra träd har vi använt ett lättviktssubstrat medan de resterande träden är planterade i ett lättviktssubstrat blandat med biokol. Mätningarna kommer att göras över två år. På längre sikt är målet att se om träd som planteras i samma typ av substrat som de sedan planteras ut i i staden, etablerar sig bättre än träd som är planterade i torvjord.

Stångby Plantskola bidrar med träden och torvjorden och Bara Mineraler bidrar i sin tur med lättviktssubstratet och biokolen. Mätningarna och utvärderingen utförs av SLU tillsammans med SGRI.

På Stångby mäter vi:

Rottillväxt

Stresstålighet

De två substraten som används är:

Hekla Lättjord Typ C, ett pimpstensbaserat lättviktssubstrat bestående av pimpsten och grönkompost

Hekla Lättjord Typ C Biokol, ett pimpstensbaserat lättviktssubstrat bestående av pimpsten, grönkompost och oladdad biokol