System för passiv bevattning i växtbäddar

På SLUs campus i Alnarp har två specialdesignade planteringslådor placerats för jämförelse och utvärdering. I ena lådan har Milfords system CoreBlue™ (det som ska utvärders) installerats. Båda lådorna har fyllts med Bara Lättviktsjord Hekla typ C och ett likvärdigt vegetationsskikt. Lådorna är kopplade till varsitt stuprör som förser lådorna med regnvatten.

Det här mäter vi

Fuktighet i jorden

Hur växterna mår

milford5
milford4
milford2