System för passiv bevattning i växtbäddar

På SLUs campus i Alnarp kommer två specialdesignade planteringslådor att placeras för jämförelse och utvärdering. I ena lådan kommer Milfords system CoreBlue™ (det som ska utvärders) att installeras. Båda lådorna kommer att fyllas med Bara Lättviktsjord Hekla typ C och ett likvärdigt vegetationsskikt. Lådorna kommer att kopplas till varsitt stuprör som förser lådorna med regnvatten.

Detta kommer att mätas:

Fuktighet i jorden

Hur växterna mår