vaxtlador_sgri_white

Växtlådor med olika typer av vattenmagasinering utvärderas

Utanför Scandinavian Green Roof Institute har två växtlådor med speciellt innehåll satts upp för test och utvärdering. Det är White arkitekter i Malmö som vidareutvecklat en idé från tidigare samarbetsprojekt. De båda lådorna har olika lösningar för vattenmagasinering som syftar till att både reducera dagvatten och få växter som trivs och ser bra ut. Målet med caset är att undersöka hur vattenmagasinen fungerar i drift och hur de olika systemen påverkar växterna. I stället för att använda sig av ett bevattningssystem med kranvatten är tanken att lådorna, vid användning i skarpt läge, ska förses med regnvatten från närliggande tak. I caset kommer vi att dokumentera vattenbehov vilket kan användas för att beräkna hur stor takyta som krävs för en växtlåda.

Detta kommer att mätas:

Fuktighet i jorden

Vattennivå i magasinet

Temperatur i jorden

Hur växterna mår

Vattenåtgång