Blue Green City Lab tar fram plan för urbant landskapslabb

Blue Green City Lab har beviljats pengar av Vinnova för att bland annat ta fram en plan för ett Urbant landskapslabb, ett showroom för blågröna lösningar, i ett av hamnområdena i Malmö stad. På sikt ska hamnområdet exploateras men istället för att låta ytan vara grå och tråkig till dess är tanken att visa upp blågröna system och produkter och berätta vilka nyttor de kan ge i staden. Labbet ska bli en kunskapsnod för behovsägare, leverantörer av blågröna lösningar och invånarna. I projektet kommer vi också att jobba med policy och regelverk vid nybyggnation och befintlig bebyggelse. Här kommer vi…

Läs mer