Ytor för test och utvärdering av blågröna lösningar

Blue Green City Lab erbjuder väggar och tak för leverantörer av blågröna lösningar för test och utvärdering. I Augustenborg har MKB tre fasader av olika storlek där olika typer av system för vertikal grönska kan utvärderas. Fasaderna har olika fasadbeklädnad och vätter mot olika väderstreck. Samtliga fasader har relativt enkel tillgång till vatten och el vid behov.

Ekostaden Augustenborg har prisats både nationellt och internationellt – bland annat genom SABOs miljöpris och FNs World Habitat Award. Varje år passerar stora mängder av studiebesök från andra bostadsbolag, kommuner, universitet och andra verksamheter som är intresserade av de erfarenheter kring hållbara urbana miljöer som skapats i området genom åren.    

Karta