Powerpoint

Powerpoint om Blue Green City Lab och varför du som byggherre/fastighetsägare bör installera blågröna lösningar, särskilt lösningar utvärderade av Blue Green City Lab.

Broschyr

Broschyr om nio olika typer av blågröna lösningar och deras nyttor.